LA MÓRA MORISCA (revista núm. 25)


Editorial

Un poble i tres cultures. Al llarg de la seva història, hi ha un tret que sempre ha caracteritzat el poble de Móra d'Ebre i la seva gent: és, sense dubte, l'acolliment i la tolerància cap a altres gents i cultures vingudes de fora i establertes, durant algun període de temps o indefinidament, entre nosaltres. Exemple d'això podria ser l'acolliment als italians vinguts durant la Guerra del Francès amb el rei imposat per Napoleó (Josep Bonaparte venia de governar Nàpols) i que han fet perdurar cognoms d'aquest origen entre la població actual de Móra d'Ebre. Peró el moment històric on aquesta tolerància i bon conviure entre cultures es va produir amb una major força va ser a l'edat mitjana, quan entre els murs i carrers de la nostra vila hi havia persones de les tres grans cultures del moment. històric: de la creu, de l'estrella i de la mitja lluna.


Cristians, jueus i moriscs vivien a Móra d'Ebre, cada cultura amb uns trets peculiars però aquest fet no va ser inconvenient perquè els punts de fricció entre ells fossin molts pocs i puntuals. Serien les polítiques reials posteriors, amb les expulsions de jueus i moriscs, les que acabarien amb aquest conviure quotidià, i encara en això el nostre territori va ser peculiar, ja que gràcies a la intervenció del bisbe de Tortosa l'expulsió dels moriscs riberencs no va seguir els mateixos trets que a la resta de la península.Potser hauríem de tornar la mirada enrere, en aquests temps actuals, quan diverses cultures foranes estan assentant-se al nostre territori, per aprendre dels nostres avantpassats la manera de practicar la tolerància de la que la nostra societat esta tan mancada.

Sumari

La Móra Morisca, un referent de convivència intercultural


• SARRAÏNS SOTA EL DOMINI FEUDAL CRISTIÀ: UNA BREU PRESENTACIÓ
Pascual Ortega

• CRISTIANS, MOROS I JUEUS O L' ART DE LA CONVIVÈNCIA
Artur Cot i Miró

• EL FOGATGE DE MÓRA D'EBRE DE L'ANY 1515
Joan Ramon Vinaixa Miró

• TRES RELIGIONS, CONCEPTES DE TRES VISIONS MEDIQUES
Cristian Launes Montaña

• LA MÓRA MORISCA, HISTÒRIA D'UNA FESTA
Elisenda Jardí Serres

• LES 'ORDENASIONS' DE MÓRA
Santi Alfonso

• 'D'ON VÉNS? D'ON ETS?'
María del Carmen Avila Toro

La cultura dia a dia

• CRÓNICA DE L' ACTIVITAT CULTURAL
Redacció

Trau i gàbia

• EL TELECENTRE, EIX DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ A LA RIBERA D'EBRE
Albert Pujol Marqués

Som així
• ASSOCIACIÓ DE DONES DE MÓRA D'EBRE

De Berrús a Barrufemes

• FÀTIMA I SIMÓ
Montse Borras

"Era de noche y sin embargo llovía..."

• LA FOTO NOSTÀLGICA

• UN RACÓ DE MÓRA