UN SEGLE DE MÚSICA (revista núm. 6)


Editorial

D'alguna manera sembla que els pobles mediterranis han tingut i tenen una tradició musical que no es traba tan arrelada en altres contrades. Catalunya és, sense dubte, un poble mediterrani. A més, centrant-nos en la Ribera d'Ebre, es por dir que és una comarca propera al País Valencia, on el sentit musical esta Jortament entroncat en el viure quotidia de la seva gent. Potser per aquesta proximitat o potser per alguns possibles moviments de gent cap al nord, el fet és que la Ribera d'Ebre i la seva capital Móra al capdavant, han tingut, ten en i estem segurs que tindran una tradiciómusical que es reflecteix en personatges, bandes, corals, escoles de música..., que es perden en els temps passats de la vi/a i, com saques d'un gran arbre, surten de la terra i embranquen amb els Jets musicals del nostre present cultural.

Cal recordar com a fet curiós que, en l' antigor, quan es contractava un "maestro de primeras letras" per començar l'ensenyament de la mainada del poble, havia de ser al mateix temps "organista de la Iglesia". El fet religiós sempre ha estar un potent motor que ha bellugat, ja des de la foscor medieval, el fet musical arreu, i no podia ser d'una altra manera entre nosaltres. Manifestacions musicals morisques, jueves i cristianes són el substrat de l' actual historia musical de la nostra vila.


En aquest número 6 de La Riuada volem Jer un homenatge a aquest sentit, a aquesta historia, a aquest amor pel fet musical que no por passar inadvertit a qualsevol amant i estudiós deis fets del nostre poble i que dóna al nostre món cultural una brillantor que ultrapassa l' ambit local i comarcal.

Sumari

Un segle de música

• ELS NOSTRES MÚSICS (1900-1970)
Joan Launes Villagrasa i Josep Salé Arnal

• NOTICIA DE FÉLIX GARZO, L' AUTOR DEL "FUMANDO ESPERO"
Josep M. Fort

• ACTUACIONS MUSICALS DE RENOM A MÓRA D'EBRE DURANT EL SEGLE XX
Joan-Salvador Ventura Benaiges

• LA MÚSICA A MÓRA (1970-1995)
Josep Cardona

• LA CONSOLIDACIÓ MUSICAL I EL SUPORT INSTITUCIONAL: L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA
Femado Caminals

• SOCIETAT ATENEU MUSICAL DEU ANYS AMB I PER LA MÚSICA A MÓRA D'EBRE
Conrad Setó

• ALGUNES ORGANITZACIONS MUSICALS A LA RIBERA D'EBRE, DURANT EL SEGLE XX
Jordi Duran

• LA MÚSICA A MÓRA D'EBRE EN TEMPS PASSATS
Artur Cot

La cultura dia a dia
• CRÓNICA DE L' ACTIVITAT CULTURAL
Joan Launes i Villagrasa

Trau i gàbia

• DOS EXILIS I MOLTS OBLITS SOBRE RAMÓN NOGUÉS I BISET (i II)
Josep Sánchez Cervelló

• ELS IAIOS NO MALCRIEN ELS NÉTS
F. Candel

• UNA CURSA A LA PRIMAVERA
Santi Alfonso

• ESTEM PERDENT EL NOSTRE PATRIMONI
Joan Álvarez Pino

Som així

• RÀDIO MÓRA D'EBRE

De Berrús a Barrufemes

• PEL CAMÍ DE LES SENIES
Montse Borràs

"Era de noche y sin embargo llovía..."

• EL GALATXO
Jordi Duran

• HERÀLDICA
Antoni Poyo i Creixenti

• LA FOTO NOSTÀLGICA

• UN RACÓ DE MÓRA