75 ANYS DEL REC A MÓRA (revista núm. 19)
Editorial

Aigual Tothom la demana, la reivindica, tot al·legant unes i unes altres raons més o menys convincents. Pero, de qui és I'aigua?.. D'uns, que la tenim al costat; deIs altres, que des de lIuny la demanen amb imperioses raons... L'aigua passa pel riu ben a prop del nostre roble i és el cas que ja als alegres anys vint, en que els elegants cobrien els seus caps amb canotier i els altres amb humil gorreta de visera, es va patir un lIarg període de seca que feia perillar I'economia, lIavors totalment agrícola, del municipi. I va ser en aquestes circumstancies que uns pioners quasi titllats de visionaris, es van plantejar la captació de l' aigua de l'Ebre per regar els seus camps. I va ser d' aquesta manera com va sorgir la Comunidad de Regantes i el Riego de Móra d'Ebre. El projecte que elaboraren es materialitzaria i seria inaugurat I'any 1926, essent un deIs primers de Catalunya. 

 Ja fa 75 anys que I'aigua de l'Ebre remunta el barranc de Perles per anar a omplir les basses i vessar-se després, generosa, com un do meravellós, entre les terres seques del nostre roble. Molt han canviat les coses des de lIavors, fins i tot els sistemes d'irrigació, pero encara és una joía veure córrer l' aigua per les sequies i sequietes i sentir el seu so cristal·lí.

Sumari

75 anys del rec de Móra (1926-2001)• ELS ANTICS REGS DE MÓRA
Artur Cot i Miró

• APUNTS HISTORICS DEL REC DE MÓRA EN EL SEU 75E ANIVERSARI
Joan A. Martínez Garí i Josep Salé Amal

• EL FUTUR DEL REC DE MÓRA D'EBRE
Joan A. Martínez Garí

• EL REC I LA PRODUCCIÓ AGRARIA
Julio Monfort i Joan Launes

• EL REC DES DEL PUNT DE VISTA LINGÜÍSTIC: EL LEXIC ESPECÍFIC I ELS NOMS DE LES PARTIDES QUE OCUPA
Maite Cot Ardévol

• VISIÓ TECNOLOGICA DEL RIEGO A MÓRA D'EBRE
Tono Pla Boronat

La cultura dia a dia
• CRÓNICA DE L' ACTIVITAT CULTURAL
Joan Launes i Villagrasa

Trau i gàbia

• ROMA A LA RIBERA D'EBRE
Francesc Morata i Joan Josep Duran

• ELS UGARRIZA (II)
Artur Cot i Miró

• IMATGES SENSE MEMORIA
Xavier García Puerto

• L'ENCAIX DE LA DIVERSITAT
Josep M. Potau Constantí

Som així

• L' ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE MÓRA D'EBRE
Francesc Garcia Grau i Junta Directiva

"Era de noche y sin embargo llovía..."

• LA FOTO NOSTÀLGICA

• UN RACÓ DE MÓRA