20 ANYS D'AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS (revista núm. 15)


Editorial


Vint anys han passat ja des d' aquell 1979 en que, per primera vegada després de la Dictadura i en plena transició política, els vilatans de ciutats, viles, pobles i aldees del nostre país van ser cridats a les urnes per tal de votar els membres que conformarien els primers ajuntaments democràtics del postfranquisme.
Vint anys que han donat uns fruits facilment comprovables si fem una ullada enrera a la nostra memória. Fa vint anys quan un entrava a Móra d'Ebre creuant el riu per I'únic pont lIavors existent, veía la fa_ana Fluvial del poble quasi com si ros un abocador amb les cases donant-li I'esquena; avui alió és un magnífic passeig ben urbanitzat i lIoc de reunió i esbario deIs ciutadans de Móra que semblen haver retrobat el, com literariament es coneix, seu "carrer Maior", l'Ebre.

Peró 20 anys d'ajuntaments democratics aquest canvi, o millar dit aquells nombrases canvis, es poden veure en cadascú i tots els robles de la nostra comarca, de la nostra Catalunya i de la nostra Espanya. I allò que és més important, siguin quins siguin els partits polítics que hi hagin estat al capdavant de les institucions locals. Potser sigui per que ha estat I'esforç de tots que partint de baix s'ha unit per tal de tirar endavant alló que ens és més a prop, el nostre poble. Amb aquest número la revista la Riuada vol retre homenatge a tots aquests que, al capdavant o a l' ombra, han ficat la seva suor quotidiana, el seu esfor_ en assolir aquestes i moltes més millares al nostre i a tots els pobles i que demostren cada dia que la Democracia, amb tots els seus defectes i carencies, és el millar sistema de convivencia entre els éssers humans.

Sumari


20 anys d'ajuntaments democràtics

• LA TRANSICIÓ POLÍTICA A MÓRA D'EBRE
Joan Launes i Jordi Duran

• ELS CONSISTORIS DEMOCRÁTICS
Jordi Duran i Joan Launes

• ELS CANDIDATS

• L' ART DE PROMETRE: ELS PROGRAMES ELECTORALS
Josep Salé Amal i Josep M. París Buldo

• COMPETÈNCIES I FINANÇAMENT DELS AJUNTAMENTS
EL PERÍODE DEMOCRÀTIC
M. Amparo Climent, Julio Monfort i Joan S. Ventura

• LES OBRES DELS AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS
Joan A. Martínez Garí

• VOLEM AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS
Manuel Coll Tabemer

La cultura dia a dia

• CRÓNICA DE L' ACTIVITAT CULTURAL
Joan Launes i Villagrasa

Trau i gàbia

• LA RIBERA D'EBRE I LA CULTURA IBÈRICA A LES PORTES DEL NOU MIL·LENNI
Joan Josep Duran

Som així

• GRUP TEATRAL DE MÓRA D'EBRE

"Era de noche y sin embargo llovia..."

• UN RACÓ DE MÓRA