SETMANA SANTA (revista núm. 14)


Editorial

Soroll de carraus i matraques, redoblar de tambors, arrossegar d'encadenats penitents, olor de cera cremada, vestes i "xulones", imatges religioses, palmes i palmons... Són records que la ment desempolsa quan el mes de març arriba a la fi. Som a prop de la Setmana Santa i les tradicions religioses surten GIs carrers i places del nostre país. Anys va haver-hi en els quals es va valer silenciar aquestes manifestacions populars que es vessen quan la primavera és a punt d' ese/atar i que han superat el sentit religiós i místic per a ser un patrimoni folklóric i popular indubtable. Quants n'hi ha de tibis creients i poc practicants pero que quan arriben aquestes dates ho deixen tot per a vestir-se les robes talars, cenyir-se el tambor o simplement matinar el día de Divendres Sant per a participar en el viacrucis, trepitjant el vell empedrat, o més ben dit, el ciment del Calvario I aixó que semblava que a les darreries del segle XX ja no eren més que groguenques pagines d'un llibre vell i desfullat. 

També Móra viu la Setmana Santa; la viu i l'ha vis cut i no és massa arriscat afirmar que la viura. Temps passats són ja aque/ls en els quals amagaven els passos en desconeguts magatzems o golfes. L' any darrer van tornar a veure la vacif./ant /lum de les espelmes pels carrers del nostre roble dos d' ells i qui sap si la resta ho rara enguany. I que dir deIs Armats de majestuós i colpejant desfilar amb les seves llances i rutilants cases i armadures, en sobria i serena es corta a les imatges de la Passió; tornarem a sentir-los sobre I'asfalt deIs nostres carrers? Móra és amant d'aquestes tradicions i a ben segur que recuperara el sentir de la seva Setmana Santa igual que ha sabut fer-ho recuperant altres tradicions i fets propis del seu esperit i de la seva trajectória histórica.

Sumari

Setmana Santa. Religiositat i tradició


• EL SENTlT DE LA SE1MANA SANTA
Joan Salvador Ventura Benaiges

• HISTORIA DE LA SETMANA SANTA A MÓRA D'EBRE
Joan Launes Villagrasa

• LES CONFRARIES A MÓRA D'EBRE
Joan Launes Villagrasa i Jordi Duran

• EL CULTE A LA VERGE DELS DOLORS A MÓRA D'EBRE
Artur Cot

• ELS PASSOS DE LA PROCESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT
Josep Solé Amal i Santi Alfonso Falcó

• DEJUNI I ABSTINENCIA
Ma Lluïsa Estrada i Camarasa

• RECORDS
Santi Alfonso Falcó

La cultura dia a dia

• CRÓNICA DE L' ACTIVITAT CULTURAL
Joan Launes i Villagrasa
Trau i gàbia

• SANTA MAGDALENA DE MOCORÓ
Carme Plaza Arqué

• NAUTA I GUERRILLERO ALTRES NOTÍCIES RELATlVES AL MORO I A LA TERCERA CARLINADA
Artur Cot i Miró

Som així

• EL CONSELL PARROQUlAL DE PASTORAL

De Berrús a Barrufemes

• ON MENJAREM ELS OUS DE PASQUA?
Montse Borras

"Era de noche y sin embargo llovía..."

• EL GALATXO
Jordi Duran

• HERÀLDICA
Antoni Poyo i Creixenti

• LA FOTO NOSTÀLGICA

• UN RACÓ DE MÓRA