MÓRA ENTRE DOS FOCS (revista núm. 12)Editorial

Més de cent baixes entre civils i soldats es comptabilitzen entre la població d'una Móra d'Ebre d'aproximadament 3.500 habitants. Més de cent morts i un nucli urba quasi totalment arrasat és prou bagatge per a un roble en una guerra, la del 1936-39; i aixo que, en un principi, semblava lIuny del nostre roble. les crides de les quintes i les seves notícies des deis diferents fronts de lIuita feien obrir els ulls a la gent sobre la realitat que es vivia. la guerra arriba a Móra després de la desbandada d' Aragó, pero no va ser fins al juliol de 1938 que ens afecta més directament. Va ser la Batalla de l'Ebre de la qual ara es compleixen 60 anys. Va ser una batalla que va donar la seva sagnant urpada a les gents i a les terres riberenques de l'Ebre, i més concretament a Móra d'Ebre, convertida en pos obligat de I'exercit republica i, per tant, objectiu militar prioritari de I'exercit nacional.


En aquest número de La Riuada pretenem retre homenatge a totes les persones -militars i civils- que van patir en la propia carn la duresa d' aquella guerra, intentant observar el maxim rigor historie, gens facil d' assolir en contactar amb testimonis humans del moment i en consultar anteriors publicacions al respecte. Encara és molt viva la memoria d' aquests fets i és per aixo que no pretenem prendre partit ni revifar un foc ja apagat, afortunadament, des de fa molts anys. Volem donar el testimoni més imparcial i real al qual hem pogut arribar en la nostra investigació d'uns fets tan greus i decisius de la historia deis nostre país que van provocar un gran trauma social que, sense dubte, avui esta ja totalment superat.

Sumari

Móra entre dos focs

• FA SEIXANTA ANYS
Estanislao Torres

• MÓRA D'EBRE, UN POBLE DE LA REREGUARDA
Julio Monfort Tena i Joan Anton Martínez

• EL DESENVOLUPAMENT MILITAR
Jaume Escudé

• EL COST HUMA DE LA GUERRA CIVIL A MÓRA D'EBRE. LES VÍCTIMES DE LA BARBARIE
Joan S. Ventura, Josep Salé i Joan Launes

• L' AVIACIÓ A LA BATALLA DE L'EBRE
Tono Pla i Boronat

• ELS PONTS DURANT LA BATALLA DE L'EBRE
J. L. Infiesta

• BAPTISME DE FOC DE LA LLEVA DEL 41 A L'EBRE
Francesc Garcia

• ELS LLOCS OCUPATS I LA DESTRUCCIÓ DE MÓRA
Josep Salé, Joan S. Ventura i Joan Launes

• RECORD S D'INFANTESA. MEMÓRIA HISTÓRICA REITERATIVA (1838-1938)
Artur Col i Miró

• EL PRIMER FRANQUlSME A MÓRA D'EBRE (ABRIL-JULIOL 1938)
Josep Sanchez Cervelló

• RELATS SOBRE L'EFEMERIDE DE LA BATALLA DE L'EBRE
Manuel Coll Falcó

La cultura dia a dia

• CRÓNICA DE L' ACTIVITAT CULTURAL
Joan Launes i Villagrasa

Trau i gàbia

• A PROPÓSIT DEL X ANIVERSARI DE L'HOSPITAL
Eduard Rius i rey

De Berrús a Barrufemes
• CORBERA
Montse Borras

"Era de noche y sin embargo llovía..."

• LA FOTO NOSTÀLGICA

• UN RACÓ DE MÓRA