L’Associació Cultural la Riuada cedeix a l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre dos originals mecanoscrits de l’escriptor Artur Bladé i Desumvila

Cessió dels manuscrits a l’ACRE.  D’esquerra a dreta veiem a Alfons Argilaga i Miguel Pérez, membres de l’Associació Cultural la Riuada; Joan Launes, president de l’Entitat, i Gerard Mercadé, director del centre.


Amb l’honorable gest de l’entitat morenca, el fons personal d’Artur Bladé i Desumvila, gestionat per l’ACRE des de l’any 2009, es veurà augmentat amb els mecanoscrits originals de les obres Antoni Rovira i Virgili i el seu temps i La vida d’un català excepcional. Antoni Terré de Móra d’Ebre.

Dijous 19 de febrer es va materialitzar la cessió per part de diversos membres de l’Associació Cultural la Riuada de Móra d’Ebre, entre els quals el seu president, el Sr. Joan Launes, de dos mecanoscrits originals de l’insigne escriptor riberenc Artur Bladé i Desumvila a l’ACRE. Es tracta, en concret, de les obres Antoni Rovira i Virgili i el seu temps i La vida d’un català excepcional. Antoni Terré de Móra d’Ebre.

L’entrega de la documentació al centre va portar-se a terme un cop conclosa la tramitació de l’expedient de cessió de la documentació a la Generalitat de Catalunya perquè sigui custodiada a l’Arxiu, en el qual van intervenir el Sr. Ferran Mascarell, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Jordi Jardí, president del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, i el Sr. Joan Launes, president de l’Associació Cultural la Riuada de Móra d’Ebre.

La cessió dels mecanoscrits va portar-se a terme en vista de que l’Associació Cultura la Riuada de Móra d’Ebre —que havia rebut els mecanoscrits en donació d’Artur Bladé i Desumvila—, ben conscient de l’interès públic de la documentació esmentada, va voler assegurar-ne la seva conservació i fer-la accessible als investigadors, estudiants o ciutadans que desitgin consultar-la, mitjançant la cessió a una institució pública. Cal assenyalar que, tot i que des d’ahir la gestió de la documentació correspon a l’ACRE, la Riuada manté la propietat, tal i com estipula el contracte signat a tal efecte, sobre la documentació entregada al centre.

El fons personal d’Artur Bladé i Desumvila, consultable al portal “Arxius en línia”, http://extranet.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia comprèn documentació entre1940 i 1995, tot i que hi predomina la del període entre 1961 i 1995, quan l’escriptor retorna de l’exili i s’integra progressivament en la vida cultural catalana, tot i les evidents dificultats de l’època. Està format per 4,8 metres lineals, equivalents a 48 capses d’arxiu normalitzades, que contenen articles, mecanoscrits o correspondència, entre d’altres tipologies documentals. 

Mecanoscrit de l’obra Antoni Rovira  Virgili i el seu temps