LES CONGREGACIONS RELIGIOSES (revista núm. 32)


Sumari

• LES FUNDACIONS RELIGIOSES. ELS FRANCISCANS. EL CONVENT DE SANT ANTONI DE PÀDUA. LA CONSOLACIÓ
Artur Cot i Miró


• EL COL·LEGI DE LA CONSOLOACIÓ EN EL RECORD

Alfons Argilaga,Joan Launes i Julio Montfort

• LA VENERABLE SOR FILOMENA FERRER, FUNDADORA DEL MONESTIR DE LES GERMANES MÍNIMES DE MÓRA D'EBRE
Joan Launes i Villagrasa

• 64 ANYS DE LA CONGREGACIÓ DE LES CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP DE MÓRA DE'BRE

Joan Launes i Villagrasa

• MONSENYOR JOSEP RICARD ARBÓ INGLÉS, UN BISBE MORENC A ARGENTINA
Ramon Calanda Alfonso


La cultura dia a dia

• CRÓNICA DE L' ACTIVITAT CULTURAL
Redacció

Trau i gàbia

• LA CASA-BOTIGA D'UN MERCADER DE MÓRA (ANY 1509)
Joan-Hilari Muñoz i Sebastià


• HISTÒRIA I MAQUETA DEL PONT DE LES ARQCADES DE MÓRA D'EBRE
Manuel Launes Llop

Som així

• NOU MOLÍ D'OLI DE LA COOPERATIVA DE MÓRA D'EBRE

"Era de noche y sin embargo llovía..."

• LA FOTO NOSTÀLGICA

• UN RACÓ DE MÓRA