L'ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL (revista núm.18)


Editorial

Móra d'Ebre, tradicionalment, ha estar al llarg de la seva historia un poble basicament agrícola, pero també és cert que sempre aquesta activitat basica dels seus habitants dins del sector primari ha estar acompanyada per una nombrosa activitat industrial, ja des dels temps més antics deIs quals hom por trabar referències escrites. Hem de dir, per no faltar a la veritat, que la maioria d'aquestes indústries eren del sector agropecuari, és a dir, lligades molt fortament a la manipulació i elaboració deIs productes obtinguts del cultiu de les terres.
No podem oblidar els nombrosos molins oliers i fariners que hi havia a la localitat, entre els quals els coneguts com a molins d'aigua, per estar ubicats i aprofitar el riu com a mitja energetic.

Forns de caç, fundicions, boviles, fabriques de pasta, alcoholeres, fabriques de refrescos i licors, d' acetile, de gel i, ia més cap a nosaltres, de taüts... són indústries que omplirien la lIista de factories ubicades a la nostra població i que assenyalaven les nombrases fumeres que apuntaven al cel blau.
En aquest número de La Riuada tractem de fer un recorregut d'arqueologia industrial per aquest món de fabriques gairebé desaparegut en el moment actual de Móra d'Ebre o almenys fortament modificar.


Sumari

L' arqueologia industrial

• INTRODUCCIÓ
Josep Salé Arnal

• VISIÓ HISTÓRICA DELS MOLINS OLIERS
Artur Cot i Miró

• ELS MOLINS D'OLI A MÓRA D'EBRE
Julio Monfort Tena, Antoni Cutrona Cutrona i Josep Salé Amal

• FABRIQUES D' ALCOHOL A MÓRA D'EBRE
Ramón Calanda Alfonso

• FABRICA DE GASOSES I LICORS JOAN SOLÉ
Joan A. Pla Boronat i Josep Solé Arnal

• ELS FORNS DE PA
Joan Launes i Joan Josep Duran

• LA FABRICA DE PASTES DE SOPA
Manuel Coll

• L'ELABORACIÓ DE VI A MÓRA D'EBRE
Joan A. Martínez Garí i Antoni Cutrona Cutrona

• LES TRENCADORES D' AMETLLES A MÓRA D'EBRE
Joan A. Martínez Garí

La cultura dia a dia

• CRÓNICA DE L' ACTIVITAT CULTURAL
Joan Launes i Villagrasa

Trau i gàbia

• HÓMENS DE RIU AMB MENTALITAT DE SECA
Andreu Carranza Font

• L'ILLA DE SUBARREC
Alba Balsells Jordà

• LA RIBERA D'EBRE I EL TURISME
Josep Maria Insausti Solé

Som així

• COL·LECTIU D' ANIMACIÓ LES ERES

De Berrús a Barrufemes

• UN TOMB PER L' ARQUEOLOGlA INDUSTRIAL A MÓRA D'EBRE
Montse Borras

"Era de noche y sin embargo llovía..."

• LA FOTO NOSTÀLGICA

• UN RACÓ DE MÓRA