RÀDIO MÓRA D'EBRE, 50 ANYS (revista núm. 17)


Editorial

Matilde, Perico y Periquín, Ustedes son Formidables, múltiples i variades radionovel·les, El día del Señor, El Zorro, Carrusel deportivo... i mil programes més oinplien les ones hertzianes per anar a confluir totes elles i lotes les emissores i cadenes radiofoniques en un horari fix en que, des de la cadena estatal (Radio Nacional d'Espanya) es lIançaven a I'aire els sons per tots reconeguts a tot el territori peninsular i part del no peninsular, i que donaven pos al parte, "las noticias", moment en que a gairebé tots els menjadors familiars el cap de família imposaya el silenci per escoltar I'avenir i el batec del país. Aixo és historia avui, any 2000, ja que la radio ha arribat a la maduresa deis seus setenta-cinc anys al país i, al nostre poble, Radio Móra assoleix el cinquante aniversario

Al país, les cadenes i les emissores s'han multiplicat; al nostre poble continua la mateixa, Radio Móra, integrada a la Cadena SER, tot i que durant aquest mig segle ha canviat tres vegades d'emplaçament: a la Democracia, al correr de Bonaire i actualment al correr d' Antoni Asens. Tot i els canvis ha mantingut sempre el seu taranna de servei al poble, a la comarca i a les comarques veïnes, i ha implicat un gran nombre de persones, professionals o amateurs, a les quals aquest número de la nostra entranyable Riuada vol retre el merescut homenatge que, sense cap dubte, ningú els poI negar, com no es nega al vell company que sempre es troba i es trobara quan conduïm pels camins i rutes de la nostra geografia o en un moment de solitud que el sol i facil gest de pitjar un botó sera capaç de trencar.

Sumari

Radio Móra d'Ebre, cinquanta anys

• UN MITJA DE COMUNICACIÓAMB SUPORT DE LA SOCIETAT
Josep M. Martí

• RADIO MÓRA D'EBRE, 1946-2000
Joan Launes i Villagrasa

• EL QUART PODER
Jordi Duran

• AL VOLTANT DE RADIO MÓRA D'EBRE
Pere Muñoz i Hemández

• EL TEATRE RADIOFONIC
Maite Col Ardévol i Antoni Cutrona

• RADIO MÓRA D'EBRE A LES PORTES D'UN SEGLE NOU
Monica Cid i Encarna Femández

• RADIO MÓRA, CINQUANTA ANYS
Rosa Oliva

• RECORDS D'UNA EMISSORA AMIGA
José Luis Infiesta i Valls

La cultura día a día

• CRÓNICA DE L' ACTIVITAT CULTURAL
Joan Launes i Villagrasa

Trau i gàbia

• ELS UGARRIZA
Artur Cot i Miró

• MEMÒRIA HISTÒRICA DEL LLOP A LA RIBERA D'EBRE
Albert Manent

Som així

• LA SOCIETAT CULTURAL I RECREATIVA L'OBRERA (UN BREU RECORREGUT PER LA SEVA HISTORIA)

De Berrús a Barrufemes

• SANTA MAGDALENA DE DALT
Montse Borras

"Era de noche y sin embargo llovía..."

• LA FOTO NOSTÀLGICA

• UN RACÓ DE MÓRA