“Apunts històrics” nou número de la revista la RiuadaL’Associació Cultural la Riuada ha editat la seua revista número 42, que dedica al seu patrimoni històric i cultural.


Editorial

Patrimoni. Quan ens trobem amb aquesta paraula, de seguida, el nostre pensament se’n va cap a l’economia, o cap a les pedres (mansions, palaus, castells...), a vegades són partides, finques o terrenys. Però hi ha un altre concepte que no és tan fàcil de mesurar ni de veure i és el que podríem denominar patrimoni històric, un conjunt de patrimoni material —sovint col·lectiu i de ve - gades artístic— i patrimoni immaterial, intangible, però important. Aquest patrimoni englobaria obres materials, fets, períodes, personatges... de l’esdevenir històric d’un poble, territori o país. Hi ha vegades que un escàs patrimoni econòmic pot tenir un ric patrimoni històric. I com arriben a nosaltres aquests fets patrimonials? És la tradició oral la que de generació en generació els fa arribaral nostre moment. Però és necessari que hi hagi alguna persona, l’historiador, que faci l’acte formal de recollir-los, treure’ls a la llum i convertir-los en alguna cosa física: article, publicació, llibre i, d’aquesta manera, generacions posteriors puguin conèixer millor la història del seu poble o país. No oblidem que qui desconeix la seva història està abocat a la repetició dels seus errors. Potser el nostre poble no és tan ric com uns altres en patrimoni material, però és indubtable que sí que ho és en patrimoni històric, en el passar dels segles des de la seva creació. Aquest número 42 de La Riuada no pretén una altra cosa que deixar constància d’alguns d’aquests fets perquè generacions venidores puguin conèixer més coses del passat més o menys llunyà del nostre poble, Móra d’Ebre.


Sumari:


· SANTA MAGDALENA DE MUCORÓ

Josep Alanyà i Roig.

Canonge arxiver de Tortosa

· EL CASTELL I LA CLERECIA ALS SEGLES XVI I XVII

Joan Launes i Villagrasa

· ‘IDEAL’, PERIÒDIC REPUBLICÀ DE MÓRA D’EBRE (1914-1916)

Joan R. Vinaixa i Miró

Mestre i divulgador d’història

La cultura dia a dia

CRONICA DE L’ACTIVITAT CULTURAL

Trau i Gàbia

· UN CARRER QUE NO FA JUSTÍCIA

Sandra Ordoño Cugat

· RETRAT DE COLOMBINE, UN DIBUIX DE JULIO ANTONIO
Loreto ;eix i Boira

“Era de noche y sin embargo llovía...”

La foto nostàlgica
Ca Don Pere Pau (els Bru)

Un racó de Móra Pica d’aigua beneita de l’ermita de Sant Jeroni