MÓRA DAVANT EL NOU MIL·LENNI (revista núm. 16)


Editorial


AI voltant de I'any 999, quan el primer mil·lenni arribava a la fi i es preparava l'arribada de I'any 1000, era una epoca de grans calamitats, pestes, guerres, fenomens naturals... i les gents estaven esporuguides i aterrides per la incertesa d'allò desconegut; pors que eren utilitzades, engrandides i aprofitades per tota una tropa d'endevinadors, pseudoprofetes i personatges que feien veure la fi del món en el traspàs d'un mil·lenni a altre. Mil anys després, en una civilifzació superdesenvolupada, altament tecnificada i injustament materialista, a la porta de I'any 2000 i per tant del tercer mil·.lenni, sembla que han tornat a apareixer aquells signes que des de I'any 1000 ja ens semblaven tan llunyans i incivilitzats.


Els diaris apareixen plens de noticies bel.liques i catastrofiques, han tornar a sonar les veus de mil·lenaristes clamant desgracies i profecies...
Amb aquest número de la Riuada no pretenem ni profetifzar ni esglaiar a ningú, solament pretenem donar una visió aproximada i panoramica d' allò que ha estar el darrer segle del mil·lenni per a la nostra localitat, periode de temps que com per a la major part del món civilitzat ha estat un segle de progrés galopant, pero també de nombroses taques fosques en la seva historia. També pretenem fer un exercici de futur respecte a l'inici del segle XXI en allò que ens és més proper: Móra d'Ebre.

Sumari


Móra davant del nou mil·lenni

• MÓRA D'EBRE 1900 - 2000
Josep Sanchez Cervelló i Josep Salé Arnal

• MEMÒRIA DE DOS SEGLES
Artur Cot i Miró

• EVOLUCIÓ DE MÓRA D'EBRE DEL SEGLE XX AL XXI
Joan Launes i Julio Monfort

• ELS ESTUDIS DEL PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES TERRES DE L'EBRE
Jordi Duran

• CAP A UNA VILA GLOBAL
Xavier Vega i Castellví

• DEL CARRO A INTERNET
J. A. Martínez

La cultura día a día

• CRÒNICA DE L' ACTIVITAT CULTURAL
Joan Launes i Villagrasa

Trau i gàbia

• MEMORIAL DE SALVADORET EL MORO.LA RESTAURACIÓ ALFONSINA I LA PAU
Artur Cot i Miró

• EL CASTELL DE MÓRA: CONSERVACIÓ I INNOVACIÓ
Edelweis París

Som així

• L'ESPLAI TREU BANYA

De Berrús a Barrufemes

• ELS MASOS, MONUMENTS D'UN TEMPS PASSAT
Montse Borrás

"Era de noche y sin embargo llovía..."

• LA FOTO NOSTÀLGICA

• UN RACÓ DE MÓRA